Informacje o aktualnie prowadzonych badaniach pracowników Katedry Rachunkowości


Badanie wypalenia zawodowego wśród biegłych rewidentów

Badanie ankietowe „Skala, przyczyny i skutki wypalenia zawodowego wśród biegłych rewidentów”.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierunkiem dr hab. Przemysława Kabalskiego, Prof. UŁ prowadzi badania nad zjawiskiem wypalenia zawodowego.

W ramach badania objętego patronatem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naukowcy zbadają skalę zjawiska wypalenia zawodowego również wśród biegłych rewidentów.

Badanie „Skala, przyczyny i skutki wypalenia zawodowego wśród biegłych rewidentów” polega na wypełnieniu całkowicie anonimowego kwestionariusza. Pozwoli on zidentyfikować poziom, przyczyny i skutki wypalenia zawodowego. Każda z osób uczestniczących w badaniu będzie mogła otrzymać swój indywidualny wynik wypalenia zawodowego (wskazujący poziom: bezpieczny, zagrożony wypaleniem lub wypalony).

Wypełnienie ankiety trwa 15-30 minut. Ankieta będzie dostępna do 14 lipca 2021 r. dzięki czemu można ją wypełnić w dogodnym dla siebie, wolnym od zajęć czasie.

Uwaga: badanie dotyczy wyłącznie biegłych rewidentów wykonujących zawód – niezależnie od tego, jak dużo godzin tygodniowo pracują w zawodzie.

Zbiorowe wyniki badania zostaną opublikowane w książce poświęconej wypaleniu zawodowemu w zawodzie biegłego rewidenta. Uczestniczki i uczestnicy badania otrzymają ją bezpłatnie w wersji elektronicznej po jej wydaniu na początku 2022 r.

Gorąco zachęcamy do poświęcenia czasu i wzięcia udziału w ankiecie!

Link do ankiety: https://forms.gle/hVFMDXdyLkkjqpjY9