Komisja Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk


Celem działania Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk jest propagowanie rachunkowości jako nauki

Działania Komisji Nauki Rachunkowości PAN koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • badania historyczne – rozwój rachunkowości jako nauki,
 • koncepcje i nurty badawcze w rachunkowości, w tym w szczególności w zakresie międzynarodowej harmonizacji rachunkowości finansowej oraz strategicznej rachunkowości zarządczej,
 • badania interdyscyplinarne – w kontekście ekonomii, prawa, socjologii i filozofii.

Jednym z obszarów zainteresowania Komisji jest dorobek naukowy mistrzów polskiej rachunkowości. Chcielibyśmy zebrać i rozpowszechnić ten dorobek w środowisku naukowym we wszystkich ośrodkach akademickich.


Lista członków Komisji Nauki Rachunkowości PAN

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa WALIŃSKA (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości)

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw),
 2. Prof. dr hab. Aldona Kamela SOWIŃSKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 3. Prof. dr hab. Sławomir SOJAK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 4. Prof. dr hab. Anna KARMAŃSKA (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej),
 5. Prof. dr hab. Gertruda Krystyna ŚWIDERSKA (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Rachunkowości),
 6. Prof. dr hab. Jolanta CHLUSKA (Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości),
 7. Dr hab. Waldemar DOTKUŚ, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Instytut Rachunkowości, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli),
 8. Dr hab. Andrzej KARDASZ, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Instytut Rachunkowości, Katedra Controllingu),
 9. Dr inż. Bogusława BEK-GAIK (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarzadzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarzadzania Środowiskiem),
 10. Dr inż. Iwona STANIEC (Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania),
 11. Dr hab. Jerzy GAJDKA, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego),
 12. Prof. dr hab. Jerzy GIERUSZ (Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 13. Prof. dr hab. Irena SOBAŃSKA (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 14. Dr hab. Ewa ŚNIEŻEK, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 15. Prof. dr hab. Anna SZYCHTA (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 16. Dr hab. Radosław IGNATOWSKI, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 17. Prof. dr hab. Tomasz WNUK-PEL (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 18. Dr hab. Wojciech Andrzej NOWAK, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości)
 19. Dr hab. Mikołaj TURZYŃSKI, prof. UŁ. (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości),
 20. Dr hab. Przemysław KABALSKI, prof. UŁ. (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości)
 21. Dr Jerzy CZARNECKI (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania)