Współpraca z zagranicą

Pracownicy Katedry Rachunkowości aktywnie współpracują z zagranicznymi uniwersytetami i organizacjami badawczymi zrzeszającymi naukowców z całego świata. Współpraca ta ma wielowymiarowy charakter i jej rezultatem są między innymi: wspólne z autorami zagranicznymi publikacje i referaty na konferencjach międzynarodowych, projekty badawcze w kraju i za granicą prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi, wspólna z zagranicznymi uniwersytetami organizacja międzynarodowych konferencji i seminariów doktorskich, gościnne wykłady profesorów z zagranicy na Wydziale Zarządzania, wykłady prowadzone przez pracowników Katedry Rachunkowości na uniwersytetach na całym świecie, członkostwo pracowników Katedry Rachunkowości we władzach i organach kierowniczych międzynarodowych organizacji badawczych, i wiele, wiele innych…

Międzynarodowa współpraca pracowników Katedry Rachunkowości ma również dodatkowy, niezmiernie istotny we współczesnym świecie wymiar. Pozwala ona poznawać nowych ludzi, kraje czy zwyczaje i pogłębia naszą otwartość na inne kultury co przekłada się na doskonalenie naszych badań i dydaktyki.

Głównymi partnerami zagranicznymi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania są:

 • Rangsit University (Tajlandia), przedstawicielka: prof. Kathy Terdpaopong
 • Uniwersytet Linneusza (Szwecja), przedstawiciel: prof. Jan Alpenberg, prof. Fredrik Karlsson
 • Kiel University of Applied Sciences (Niemcy), przedstawiciel: prof. Jan Hendrik Meier
 • Kaunas University of Technology (Litwa), przedstawiciel: prof. Lina Dagiliene
 • Kaunas University of Applied Sciences (Litwa), przedstawiciel: prof. Česlovas Christauskas
prof. Kathy Terdpaopong
prof. Jan Alpenberg,
prof. Lina Dagiliene
prof. Jan Hendrik Meier
prof. Fredrik Karlsson
prof. Česlovas Christauskas

Współpraca pracowników Katedry Rachunkowości zaowocowała m.in.:

 1. publikacjami naukowymi z zagranicznymi autorami (wykaz),
 2. referatami wygłoszonymi na konferencjach zagranicznych (wykaz),
 3. wykładami poprowadzonymi na Uniwersytetach zagranicznych (wykaz),
 4. wykładami profesorów z Uniwersytetów zagranicznych na Uniwersytecie Łódzkim (wykaz),
 5. projektami badawczymi z partnerami zagranicznymi (wykaz),
 6. afiliacjami w zagranicznych jednostkach badawczych i pełnieniem funkcji w organizacjach międzynarodowych (wykaz),
 7. organizacją konferencji/seminariów międzynarodowych (wykaz) np.