Koło naukowe Sigma

Misją SIGMY jest łączenie teorii z praktyką. Tego typu połączenie dokonujemy poprzez spotkania z postaciami z branży finansowych jak i rachunkowych, seminaria terenowe czy wycieczki tematyczne


Ważnym elementem działalności SIGMY jest dla Nas również promocja poprzez udział w sesjach kół naukowych, konferencjach krajowych, w konkursach oraz publikacje naukowe Członków Koła. Nasze Koło wykracza swoją działalnością poza program studiów i uzupełnia je. Koło przeprowadziło wiele znaczących przedsięwzięć i nadal staramy się angażować w nowe, ambitne projekty. Stale nawiązujemy nowe kontakty z największymi organizacjami ze świata biznesu. W szeregach Koła znajdowało się wielu wybitnych specjalistów z dziedziny rachunkowości i finansów obecnie znanych i cenionych. SKNR SIGMA jest to przede wszystkim działalność studentów inspirowanych przez Opiekunki Koła, efektem której jest lepsze przygotowanie naukowe i praktyczne do wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy