Działalność badawcza

Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze Rachunkowości

  • Systemy rachunkowości organizacji – struktury, uwarunkowania, zmiany 
  • Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa organizacji
  • Historia teorii i praktyki rachunkowości  

Projekty badawcze realizowane w Katedrze Rachunkowości w latach 2016-2021

  • Praktyki społeczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: rola zaangażowania interesariuszy, współwykonawca dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ. (2020-03-16 – do chwili obecnej), finansowanie z projektu – NCN
  • Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości na kształcenie akademickie w Polsce, kierownik projektu dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ. (2019-11-07 – do chwili obecnej), finansowanie projektu – NCN
  • Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego, kierownik projektu dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ. (2018-02-10 – 2019-02-09), finansowanie projektu – NCN
  • Finansowanie rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce, kierownik projektu dr hab. Halina Waniak-Michalak, Prof. UŁ (2017-07-11 – do chwili obecnej), finansowanie projektu – NCN

Rezultaty prowadzonych badań naukowych znajdują odzwierciedlenie w publikacjach pracowników Katedry, w szczególności w monografiach i wysoko punktowanych artykułach naukowych


Wdrożenia w przedsiębiorstwach
Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, oprócz licznych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej, posiadają także bogate doświadczenia wynikające ze współpracy z praktyką gospodarczą. Mają oni na swoim koncie dziesiątki wdrożonych projektów z zakresu systemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, jak również systemów rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości (od małych i średnich firm aż do wielkich grup kapitałowych), działających w różnych sektorach gospodarki.


Godnym podkreślenia jest także fakt, że Zespół pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzenia UŁ, powołany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, opracował projekt Kompleksowego systemu informacyjnego dla zarządzania Uniwersytetem Łódzkim, obejmujący zarówno obszar rachunkowości finansowej, jak i rachunkowości zarządczej.