Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna Katedry Rachunkowości obejmuje zajęcia prowadzone na wielu kierunkach studiów oraz opiekę merytoryczną i organizacyjną nad trzema kierunkami prowadzonymi na Wydziale Zarządzania

Kierunek Rachunkowość – studia I stopnia, Kierownik kierunku: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ, Koordynator kierunku: dr Michał Wiatr

 • Studia te są prowadzone w formie:
  • studiów stacjonarnych I stopnia (3-letnie, licencjackie)
  • studiów niestacjonarnych I stopnia (3-letnie, licencjackie) więcej…

Studenci mają możliwość uzyskania w trakcie zajęć także certyfikatu informującego o znajomości oprogramowania wykorzystywanego do badania sprawozdań finansowych. Jest on wystawiany przez zewnętrzną firmę Datev.pl – największego dostawcę oprogramowania do badania sprawozdań finansowych na rynku polskim i wiodącego na rynku niemieckim. Firma Datev roztacza opiekę i pomoc nad realizacją laboratoriów z przedmiotu „Podstawy Rewizji Finansowej”na Wydziale Zarządzania UŁ.

Kierunek Rachunkowość i zarządzanie finansami – studia II stopnia, Kierownik kierunku: dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ, Koordynator kierunku: dr Przemysław Czajor

 • Studia te prowadzone są w formie:
  • studiów stacjonarnych II stopnia (2-letnie, magisterskie)
  • studiów niestacjonarnych II stopnia (2-letnie, magisterskie) więcej…

Specjalności do wyboru w trakcie studiów:

Kierunek: Management and Finance – studia I stopnia, stacjonarne
Kierownik: dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ, Koordynator kierunku: mgr Joanna Szwajcar

Kolejnym kierunkiem studiów I stopnia, nad którym Katedra sprawuje opiekę jest kierunek Management and Finance, prowadzone są na nim zajęcia wyłącznie w języku angielskim. Kierownikiem kierunku jest dr hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ, natomiast koordynatorem mgr Joanna Szwajcar. Absolwent kierunku zgromadzi podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, pozna metody i techniki wspomagania procesów zarządzania w organizacjach biznesowych, w tym z zakresu finansów i rachunkowości. Więcej informacji: Strenghts of the study programme


Głównie dzięki wysokiej renomie pracowników Katedry Rachunkowości oraz wysoko ocenianemu systemowi jakości kształcenia, kierunki te są akredytowane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) i CIMA.  

 • Nad całością spraw, związanych ze współpracą z ACCA Polska czuwa dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ. z Katedry Rachunkowości UŁ. Więcej informacji:  Warunki kwalifikacji ACCA dla studentów WZ (lodz.pl) 
 • Współpracę z CIMA koordynuje dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ. z Katedry Rachunkowości UŁ. Więcej informacji: CIMA at WZ UŁ

Nasi pracownicy także koordynują i prowadzą zajęcia wspólnie z innymi Wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach:

 • Prawo podatkowe i rachunkowość, studia niestacjonarne II stopnia (2-letnie, magisterskie) – Wydział Prawa i Administracji UŁ, koordynator ze strony Katedry dr Agnieszka Wencel
 • Lingwistyka dla biznesu, studia stacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie)- Wydział Filologiczny UŁ, koordynator ze strony Katedry dr Joanna Stępień-Andrzejewska

Obok studiów I i II stopnia samodzielni pracownicy Katedry Rachunkowości UŁ prowadzą zajęcia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ – studia III stopnia więcej…